Kiekviename žmoguje yra vieta, laisva nuo ligų, baimės, depresijos.  Ji niekada nepatiria skausmo, yra nepavaldi senėjimui ir mirčiai. Kuomet pasiekiame šią savo asmenybės dalį, mūsų kuklūs gebėjimai tampa neišmatuojamais, nes nėra tokios jėgos, kuri galėtų juos apriboti.

Jurij Šatskich (Юрий Шацких)